Technologie a certifikace

Technologický stack

Špičkové technologie pomáhají vytvářet kvalitní software

Jako společnost jsme se zavázali používat nejnovější a nejvýkonnější nástroje a frameworky k vytváření inovativních a škálovatelných řešení. Náš technologický stack zahrnuje řadu špičkových technologií. Ty nám pomáhají dodávat vysoce kvalitní software, který splňuje potřeby našich klientů a jejich uživatelů.

Během naší 25leté historie jsme dospěli od dvouvrstvé architektury (např. Oracle Forms, Delphi) přes obchodní logiku uloženou v databázi (např. PL/SQL, Oracle APEX) ke standardní 3vrstvé J2EE architektuře s aplikačními servery (např. Oracle AS, Wildfly). Nebojíme se ale ani starších technologií a stále podporujeme systémy na Oracle Forms :-). Při vytváření našich produktů nebo nových zákaznických implementacích však sledujeme aktuální trendy a neustále modernizujeme náš zásobník aplikací.

Urychlujeme vývoj a zvyšujeme odolnost aplikací

Microservisní architektura je jádrem našeho souboru technologií. Rozdělení složitých aplikací na menší, a tím pádem lépe spravovatelné služby, nám umožňuje vytvářet systémy, které jsou odolnější, škálovatelnější a snadněji se udržují. Tento přístup nám také nabízí možnosti budovat jednotlivé služby paralelně, a tak urychlit vývoj a zkrátit dobu uvedení na trh.

Při vytváření cloudových nativních aplikací, které lze snadno nasadit a škálovat, se řídíme metodikou 12-Factor. Tento přístup nám pomáhá vytvářet aplikace, které jsou přenosné, škálovatelné a snadno se udržují. Ke kontejnerizaci našich mikroslužeb používáme Docker, což usnadňuje jejich nasazení a provoz v jakémkoli prostředí.

CERTIFIKACE

Zvyšujeme kvalitu našich služeb

Společnost DataLite je držitelem certifikace ISO 9001 - Systémy řízení kvality – QMS a ISO 27001 - systémy řízení bezpečnosti informací ISMS. Certifikace a recertifikace včetně externích auditů je prováděna společností NQA – zastoupení pro Českou republiku je NQA CZ s.r.o.. Certifikáty ISO se udělují na dobu tří let, kdy každý rok tohoto období musí DataLite podstoupit externí dohledový audit. Nezávislost veškerých auditů je zajištěna dle mezinárodních standardů přidělenými auditory společnosti NQA odděleně pro ISO 9001 a ISO 27001. Každé tři roky pak dochází k celkové recertifikaci.

ISO je pro DataLite dalším dílkem do skládačky neustálé snahy se zlepšovat a zvyšovat kvalitu dodávaných služeb svým zákazníkům s významným důrazem na IT bezpečnost a moderní technologie.