Firemní systémy

„Neexistuje businessový problém, který by nákup softwaru nedokázal ještě zhoršit."

Paul Boag, UX designer

Co obnáší vývoj firemního softwaru

V dnešní době se jeví jako samozřejmé vybavit svou firmu a její zaměstnance softwarem. Od firemního systému očekáváme:

 • zefektivnění práce
 • snížení výdajů
 • průběžnou kontrolu
 • spokojené zákazníky

Tyto i další benefity považujeme za nedílnou součást a samozřejmost, kterou nám zautomatizované procesy mají přinést. Ovšem aby nám systém mohl dobře sloužit, musí být v prvé řadě dobře vymyšlen a následně úspěšně implementován. Zavádění nového firemního systému je proto dobré chápat jako projekt sám o sobě. A jako takový skrývá potenciální rizika:

 • nedostatečná výše kapacit pro součinnost ze strany zadavatele
 • opožděné zajištění přístupu k navazujícím systémům
 • nedodržení časového plánu kvůli komunikačním prodlevám, například při schvalování návrhů řešení

Poskytnout svým zaměstnancům podporu kvalitního systému je závazek. A pro takovou odpovědnost se vyplatí mít k ruce zkušeného partnera.

S čím vám umíme pomoci?
Hlavní specifika
 • Funkční firemní software přináší benefity
 • Zavádení firemních systémů skýtá rizika
 • Zodpovědný partner je klíčem k úspěchu
Případové studie

Jsme zkušený partner

Řešení vašich problémů nechte na nás.

Podpora

Řešení technických problémů, se kterými se setkáte v aplikacích třetích stran.

Odbornost

Posouzení technologického stavu stávající architektury softwaru a návrh dalšího postupu.

Vedení

Převzetí a následná finalizace projektu ve všech jeho fázích.

Další vývoj

Konsolidace, reverzní inženýrství a další pokračující vývoj aplikací dodávaných třetí stranou.

Zavolejme si

Naše specializace

V těchto oblastech vám můžeme nabídnout letité zkušenosti

Podpora provozu a rozvoj řešení

 • Identifikace a řešení provozních problémů.
 • Optimalizace provozu existujícího softwaru.
 • Školení a rozvoj softwaru.
 • Poradenská a konzultační činnost

 • Poskytnutí technické konzultace a validace jednotlivých řešení.
 • Spolupráce při mapování technologických znalostí interního týmu na použité technologie.
 • Stanovení architektonických principů a architektonických rozhodnutí.
 • Analýza navrhovaných řešení a jejich posouzení.
 • Úpravy stávajícího softwaru

 • Úprava a doplnění funkcí.
 • Re-design podle požadavků grafického manuálu.
 • Bezpečnost

 • Audit zabezpečení.
 • Řešení incidentů a podpora pro administrátory.