Trouble ticketing

Systém pro hlášení a správu řešení problémů, incidentů nebo požadavků.

Chytrá zákaznická podpora

Trouble ticketing (nebo také incident ticketing) je proces správy a řešení incidentů, problémů nebo požadavků. S pomocí TT modulu, který je plně kompatabilní s naším tSM softwarem, můžete efektivně řídit a řešit incidenty, problémy nebo ožadavky vašich zákazníků. Všechny informace o problému budete mít pečlivě zdokumentované a přehledné. Každý ticket obsahuje podrobný popis problému a jeho závažnost, abyste mohli rychle reagovat a prioritizovat.

A jak to celé funguje?

Poruchový ticket má komplexní životní cyklus. Nejprve software vytvoří ticket neboli záznam, který obsahuje popis problému.

Díky chytrým atributům, které lze k ticketu snadno přiřadit, budete mít vždy úplný přehled o jeho stavu a souvisejících informacích. Každý ticket má vlastní přehlednou evidenci o vytvoření, očekávaném řešení a samotném řešení problému.

Hlavními atributy poruchových ticketů jsou:

 • popis
 • závažnost
 • typ
 • související data (vytvoření, očekávané řešení, řešení)
 • stav a související informace (důvod a datum změny)
 • dotčené strany (původce, vlastník, kontrolor, apod.)
 • související entity (“Produkt”, “Objednávka”, “Faktura”)
 • poznámky

Další související entity vám umožní spojit incidenty s konkrétními produkty, objednávkami nebo fakturami, což usnadní sledování a analýzu. A s možností přidávat poznámky k jednotlivým ticketům budete mít veškeré důležité informace pohromadě. V krátkém čase identifikujete dotčené strany, jako je původce, vlastník nebo kontrolor, a zajistíte tak transparentní komunikaci a spolupráci.

Funkce oznámení poskytuje informace o aktualizaci problémového ticketu včetně změn stavu.

Poruchový ticket využívá Process Engine k navrhování a spouštění komplexních pracovních postupů s úkoly pro pracovníky a vlastními akcemi.

Klíčová slova
 • SLA
 • Prioritizace poruch
 • Správa WorkForce
 • Root Cause Analysis
 • Propojení na diagnostické systémy
Dokumentace

Mějte zákaznickou podporu plně ve svých rukou – řešte incidenty na jedno kliknutí.

Kontaktujte nás