Implementace a provoz eDPO

SW nástroje pro zavedení a provoz GDPR.

O procesu implementace aplikace eDPO

Na začátku je potřeba zjistit, v jakém stádiu je proces záměrné ochrany dat. Za tímto účelem je potřeba nejprve provést vstupní audit. Na základě vstupního dotazníku a jeho evaluace vznikne:

  • Verdikt auditu
  • Návrh systémových opatření pro nastavení nebo zlepšení procesu záměrné ochrany dat

Následně získáte licenci eDPO, která vám umožní on-line přístup k datům auditu v aplikaci eDPO. Jako navazující službu nabízíme supervizi ve dvou možných variantách:

  • Stálá externí supervize zajišťovaná našim týmem
  • Konzultační podpora pro interního supervizora
Hlavní specifika
  • Hromadná implementace pro více organizací najednou
  • Vstupní audit a návrh opatření
  • Supervize
Samostatný web nástroje eDPO