Workforce Management

Plánování a správa pracovních sil, jehož hlavním přínosem je optimalizace produktivity zaměstnanců a efektivní využití zdrojů.

Automatické plánování pracovního flow

“Workforce management” je systém, který slouží pro plánování úkolů z jiných modulů TSM nebo z externích systémů. Obvyklými zdroji úkolů jsou „Ticketing” a „Service provisioning", malé společnosti však mohou plánovat úkoly z modulů „Ordering” nebo „CRM”.

Jednotlivé úkoly (tasky) definují přibližný čas a lokalitu realizace úkolu. Modul „WFM” v průběhu zpracování úkolu zjišťuje další potřeby pro realizaci úkolu, např. požadované dovednosti přiřazených pracovníků nebo pořadí, v jakém budou jednotlivé úkoly realizovány.

Jednotlivé úkoly jsou realizovány pracovními zdroji - technik, skupina techniků nebo dodavatelská společnost. Modul „WFM” spravuje jednotlivé pracovní zdroje a plánuje realizaci požadovaných úkolů.

Klíčová slova
  • Optimalizace zdrojů
  • Efektivní řízení
  • Trouble ticketing
  • Automatické plánování
Dokumentace

“Plánovač” = váš nový zaměstnanec

Úkoly jsou plánovány v komponentě “Plánovač”, která je optimalizačním modulem zajišťujícím splnění povinných požadavků a minimalizuje náklady na práci. Optimalizační kritéria jsou samozřejmě konfigurovatelná.

V případě potřeby domluvení schůzky se zákazníkem nabízí modul “Plánovač” seznam možných termínů realizace. Data jsou zobrazena buď v kalendáři (domluvení setkání pomocí modulu “WFM”), nebo odeslána do jiného systému (sjednání termínu partnerem). Zákazník si následně vybere (rezervuje) některý z termínů. Termín může být změněn nebo zrušen.

Data zpracovávaná modulem “WFM” slouží jako podklad pro reporting, statistiku a vyhodnocení. Na základě těchto výstupů je možné přijímat opatření ke zlepšení plánování.

01

Dispečer

Problémy týkající se plánování jsou řešeny dispečery. Obvykle stačí upravit podmínky plánovače, dispečer má ale možnost přímo naplánovat konkrétní úkol na konkrétní čas a pro konkrétní pracovní zdroj.

02

Mobilní aplikace

Naplánované úkoly se technikovi zobrazují v mobilní aplikaci. Úkoly jsou zobrazovány po jednotlivých dnech a v detailu úkolu se zobrazuje požadovaný termín a místo realizace úkolu, detailní popis úkolu včetně check-listu a potřebného materiálu. Následně může technik zobrazit mapu a spustit navigaci dle jeho volby.

03

Technik

Technik může komunikovat s dispečerem, volat funkce externích systémů (zejména “network inventory”) a svou práci dokumentuje fotoaparátem mobilního telefonu.

04

Zákazník

Zákazníkovi se oznamuje, že se blíží termín realizace zakázky, případně je informován o jakýchkoliv komplikacích (zpoždění technika, apod.). Po dokončení úkolu podepíše zákazník instalační protokol přímo na mobilním telefonu technika.

Nástroj Workforce management pomáhá našim klientům po celé České republice. Přidejte se k nim i vy.

Kontaktujte nás