Několik systémů nahrazeno jedním komplexním systém

Implementovaný systém TSM obsahuje veškerou podporu všech poskytovaných Telco služeb

Společnost Nordic Telecom a.s. se zbavila zbytečného papírování a zefektivnila komunikaci se zákazníky

O klientovi

Nordic Telecom je český poskytovatel telekomunikačních služeb, který obsluhuje přes 100 tisíc zákazníků, kterým poskytuje telekomunikační služby v pásmu 3,7 GHz (5G-ready technologie), služby na optické síti, i kvalitní WiFi technologie.

Přes přístupovou síť společnosti Cetin nabízí pevné připojení k internetu xDSL a prostřednictvím partnerských sítí pak funguje také jako plnohodnotný virtuální mobilní operátor.

Zadání

Klient požadoval implementaci komplexního systému pro podporu firemních procesů a následnou postupnou migraci všech poskytovaných služeb do tohoto jednotného prostředí.

  • Období realizace

    leden 2020 - současnost

  • Jméno klienta

    Nordic telecom s.r.o.

  • Služba
    tSM

Jak probíhala 1. etapa

Etapy projektu bývají obvykle totožné.

01

Studie proveditelnosti

Provedli jsme hodnotící analýzu, zda je implementace tSM technicky proveditelná a vhodná.

02

Detail design

Po schválení nabídky jsme zpracovali podrobnou podobu produktu pro 1. fázi implementace

03

Implementace

Zavedení systému tSM včetně jeho customizací pro služby 5G internetu, IP TV a DSL.

04

Finalizace

Na závěr této etapy došlo k migraci výše uvedených služeb do připraveného tSM

Výstupy a výsledky

Co se změnilo a jaké byly dopady změn, které přinesla 1. fáze implementace tSM.

Workforce Management Software

“Společnost Datalite dodala našemu týmu skvělé řešení CRM implementované na platformě Kubernetes, využívající kontejnerovou virtualizaci Dockeru a open-source workflow enginu Camunda pro automatizaci procesů.

Navíc, díky integracím s dalšími systémy (ERP, objednávkový web, selfcare, provisioning a další), jsme schopni efektivněji zpracovávat data a vytvářet lepší zákaznickou zkušenost. ”

Kateřina Alföldi

Manažer vývoje IT

Nordic Telecom s.r.o.

Jeden systém

Všechny poskytované služby jsou v jednom systému. Většina požadavků zákazníků je realizována automatizovaně prostřednictvím systému tSM.

Automatizovaná komunikace

Komunikace se zákazníky je automatizovaná, zajišťuje ji tSM prostřednictvím mailů a SMS zpráv. Většina požadavků zákazníků nevyžaduje žádnou činnost pracovníků klienta.

Řízení techniků

Workforce modul podporuje plánování práce techniků včetně plánování přejezdových časů a vzdáleností.

CRM

CRM evidence zákazníků, kontaktních osob a adres, která je navíc napojena na centrální registr adres.