Složitá infrastruktura ovlivňuje nároky na ticketovací systém, aby byl dostupný právě v extrémních situacích.

V případě, že má klient mnoho uživatelů, je důležité, aby systém rostl spolu s nimi. Mikroservisy, tedy rozdělení systému na menší části, jsou užitečné pro sofistikované potřeby.

Když uvažujeme o přechodu na novou technologii, je důležité nejen přemýšlet o tom, jak si s tím poradíme technicky, ale také zvážit, jaký to bude mít vliv na náš tým a naše aktuální možnosti.

Jaký vliv má složitost infrastruktury na dostupnost ticketovacího systému ve velkých organizacích, a kdy je nezbytné přejít na mikroservisovou platformu pro jeho provoz?

Dotaz klienta společnosti Datalite

Odpověď ChatBota:

Složitost infrastruktury, na které organizace poskytuje své služby, může mít vliv na dostupnost ticketovacího systému několika způsoby:

  • Škálovatelnost: Pokud organizace poskytuje služby na rozsáhlé infrastruktuře s vysokým počtem uživatelů, je důležité, aby ticketovací systém byl schopen škálovat se s narůstající zátěží. To znamená, že infrastruktura musí být dostatečně výkonná a dimenzovaná tak, aby zvládla požadavky na příjem a zpracování tiketů od velkého počtu uživatelů.
  • Redundance: Pro zajištění dostupnosti je důležité, aby infrastruktura poskytovala možnost redundance. To znamená, že pokud dojde k výpadku některé části infrastruktury, systém bude schopen pokračovat v provozu díky alternativním zdrojům nebo záložním mechanismům. Redundantní infrastruktura může zahrnovat například duplikované servery, zálohování dat nebo rozložení zátěže mezi více serverů.
  • Bezpečnost: Ticketovací systém často obsahuje citlivé informace, jako jsou osobní údaje uživatelů nebo interní komunikační kanály. Proto je důležité, aby infrastruktura byla dostatečně zabezpečená a odolná proti potenciálním útokům. To může zahrnovat použití firewalls, šifrování přenášených dat, pravidelné aktualizace a monitorování systému.
  • Pokud jde o mikroservisovou platformu, její nasazení je vhodné v případech, kdy je potřeba vysoce modulárního a škálovatelného přístupu k vývoji a provozu. Mikroservisy jsou nezávislé jednotky, které poskytují specifické funkcionality, a mohou být nasazovány a škálovány samostatně. V případě ticketovacího systému může mikroservisová architektura umožnit snadnou správu a škálování jednotlivých částí systému, například uživatelského rozhraní, správy tiketů, notifikací atd. Tím lze dosáhnout vyšší flexibility a odolnosti celého systému. Mikroservisová architektura však přináší vyšší nároky na správu a orchestraci jednotlivých mikroservisů.

Odpověď Datalite:

Hesla jako škálovatelnost a redundance nejsou jen obecnými strašáky. Návrh systému může být dobrý i v archaických modelech softwaru, který se léta letoucí nepřepsal.

Odchodem klíčového člověka, který vývoj léta (např. do důchodu) však pro organizaci představuje téměř existenční problém. Zde je možnost navnímat potřeby klienta a softwarový “baráček” nestavět znova, ale použít ten již postavený. Klient se tak vyhne mnohým úskalím a slepým uličkám. Software up-to-date také musí reflektovat očekávání budoucích rozšíření a změn (roadmapu, pipeline). Dnes se setkáváme s tím, že se ve firmách, kde mají vlastní vývoj spíše látují nefunkčnosti, než-li by byl důraz na tolik potřebné nové funkce.