Řízení spolupráce s externím dodavatelem při vývoji software na míru

Správné řízení spolupráce s externím dodavatelem při vývoji software na míru zahrnuje několik kroků: Definice cílů a požadavků je prvním krokem, následovaným důkladným výběrem dodavatele.

Klíčovým faktorem je transparentní a pravidelná komunikace, ideálně v rámci agilní metodiky. Zahrnutí cross-funkčního týmu, který zahrnuje výkonná, servisní a provozní oddělení, přináší různé perspektivy již od začátku projektu. Iterativní přístup umožňuje pružnou korekci a validaci, zatímco kvalita a testování jsou základem. Spolupráce s externím dodavatelem může být úspěšná, pokud je správně řízena a zahrnuje různé zainteresované strany.

Jakým způsobem lze řídit vlastní vývoj s externím dodavatelem. Je to vhodné dělat jen v rámci IT oddělení? Jakým způsobem mají výkonná, servisní a provozní oddělení mít možnost korekce vývoje software na míru? Jak toto iterovat dle agilní metodiky vývoje?

Dotaz klienta společnosti Datalite

Odpověď ChatBota:

Nalezení správné míry abstrakce v systémové integraci je klíčové pro úspěch projektu a efektivní fungování systému. Příliš nízká úroveň abstrakce může vést k přílišnému zaměření na detaily a složitost jednotlivých prvků, zatímco příliš vysoká úroveň abstrakce může vést k nejasnostem a nedostatečnému pochopení celkové struktury a fungování systému. Zde je několik tipů, jak najít správnou míru abstrakce:

 • Řízení vlastního vývoje s externím dodavatelem může být složité, ale správně provedeno může přinést výhody spojené se získáním externí odbornosti a zdrojů. Zde je postup, jak můžete řídit tuto spolupráci a zahrnout různá oddělení a agilní metodiku:
 • Definice cílů a požadavků: Jasně definujte cíle projektu a požadavky na software. Ujistěte se, že všichni relevantní zainteresovaní mají společné porozumění projektu.
 • Výběr dodavatele: Pečlivě vyberte externího dodavatele, který má zkušenosti a kompetence odpovídající vašim potřebám.
 • Komunikace: Ujistěte se, že existuje pravidelná a transparentní komunikace mezi vaším interním týmem a externím dodavatelem.
 • Agilní metodika: Volba agilního přístupu (např. Scrum, Kanban) umožňuje pružně reagovat na změny a postupně iterovat nad funkcionalitami. Jasně komunikujte tento přístup externímu dodavateli.
 • Cross-funkční tým: Mějte cross-funkční tým, který zahrnuje zástupce z různých oddělení (výkonná, servisní, provozní). To umožní, aby různé perspektivy byly zahrnuty již od začátku projektu.
 • Sprint plánování: Společně s dodavatelem plánujte sprinty, kde jsou určeny priority a cíle každé iterace.
 • Pravidelné iterace a zpětná vazba: Pravidelně hodnotit hotovou práci a poskytovat zpětnou vazbu. Tím se umožní rychlé korekce směrem k požadavkům a potřebám.
 • Testování a uživatelská validace: V každém sprintu zahrnujte fázi testování, která zahrnuje i uživatelskou validaci. To umožní získat zpětnou vazbu od uživatelů a rychleji upravovat vývoj dle potřeb.
 • Kontrola kvality: Věnujte pozornost kontrole kvality software. To zahrnuje nejen testování, ale také kontrolu kódu, dodržování standardů a zabezpečení.
 • Zpětná vazba a zlepšení: Po každém sprintu nebo fázi projektu hodnoťte spolupráci a výsledky a hledejte způsoby, jak ji dále zlepšit.
 • Flexibilita: Buďte otevřeni změnám a pružně reagujte na nové požadavky nebo změny podmínek.

Zahrnutí výkonných, servisních a provozních oddělení je klíčové pro úspěšný projekt, protože jejich zpětná vazba a perspektiva mohou vést ke kvalitnějším a uživatelsky příjemným výsledkům. Agilní metodika pak umožňuje pružně reagovat na potřeby a iterativně vylepšovat software.

Odpověď Datalite:

Každý projekt je jiný, protože lidé jsou různí. Cíle jsou zdánlivě stejné: Mít užitečný nástroj (Steve Jobs říkal: Bicykl pro mozek), který funguje jak má. Do cíle lze dojít složitě, nebo jednoduše. Někdy je klient spokojen s hrubou stavbou, a ani si nepředstaví pohodlí vyššího komfortu.

Používané metodiky jsou jedna věc, zkušenost z mnoha projektů a praktika řízení a komunikace s klientem i s uživateli je věc druhá, často mnohem důležitější.